Ẩn chứa bên trong những viên đá phong thủy là sự hòa phối giữa các nguồn năng lượng một cách phù hợp dựa trên những lần thay đổi cấu tạo của vỏ trái đất hàng nghìn năm về trước. Sẽ đặc biệt hơn khi những viên đá đó được Trì Chú nhằm đem lại những hiệu quả tuyệt vời nhất cho người sử dụng.

Đại Đức Thích Minh Hợp

Chùa Hương, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Ngọc Ân hướng tới cuộc sống An Lạc, Kinh Doanh dựa trên triết lý Đạo Phật: Lợi Mình, Lợi Người, Lợi Chúng Sinh. Cả đội ngũ làm việc bằng cái Tâm, tất cả vì mang lại giá trị tối đa cho khách hàng.

Mặt Dây Phong Thuỷ

Xem thêm

Vòng tay

Xem thêm